Najnovije iz Župe

Godina priprave za svečanu obnovu posvete svijeta Božjemu milosrđu

KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014. Krunica Božjega milosrđa se moli na običnoj krunici. Na prva tri zrnca: Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica. Velika zrnca Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Mala zrnca (deset puta) Po Njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Završetak Krunice Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x) Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao):

O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe! Marijo, Majko milosrđa, moli za nas! Isuse, uzdam se u Tebe! (3x) Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

ČIN POSVETE SVIJETA BOŽJEMU MILOSRĐU Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom, Tješitelju, danas Ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka. Sagni se nad nas grešnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici zemlje dožive Tvoje milosrđe da bi u Tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina, budi milosrdan nama i cijelome svijetu.3x

Čitaj više

Rokovo u Međimurju, 2021

Dojte poljuknuti i ovo ljeto v naše selo... puno lepoga i zanimljivoga videlji bote. Kak najlepše cvetje tu cvete…i razveselili i nasmijalji se bodete, i lepe uspomene v srcu doma odnesli...

Čitaj više

AH TA IRSKA

Čitaj više

Župa sv. RokIzdvojeno

Kratka povijest župe Draškovec

Polovicom 18.st. u Međimurju je vladala stočna kuga, pa je u donjem Međimurju vidljiv nagli pad stoke što je bilo uzrok velikom osiromašenju stanovništva i teških gospodarskihprilika. Juraj pl.Osterhuber-opunomoćenik Mihaela Ivana Althana III(1710-1778) glavnog donatora crkve i tadašnjeg gospodara Međimurja potpisao je 27.05.176O.g. u Legradu ispravu o utemeljenju crkve sv. Roka u Draškovcu.

Biskup Mrzljak predvodio proslavu sv. Roka u Draškovcu

Varaždinski biskup Josip Mrzljak predvodio je u četvrtak 16. kolovoza središnje euharistijsko slavlje u prigodi 252. obljetnice zavjeta sv. Roku u Draškovcu u Međimurju.

Pod nazivom "Rokovo u Međimurju" od 13. do 16. kolovoza u toj se međimurskoj župi koja pripada Donjomeđimurskom dekanatu i ove godine proslavio župni zaštitnik sv. Rok, čijoj je zaštiti prije više od 250 godina u doba pošasti kuge povjereno i cijelo Međimurje. U prigodi Rokova nekada su sve međimurske župe hodočastile u Draškovec, gdje je svetom Roku u čast podignuta zavjetna crkva na posjedu grofa Mihaela Althana, tadašnjeg vlasnika cijelog Međimurja, a posljednjih se godina polako obnovila tradicija hodočašća zaštitniku Međimurja.

Koncert u Donjem Kraljevcu, nedjelja 25.10.2020

Nedjelja, 25.10.2020. u 8 sati Crkva sv. Marije Magdalene, Donji Kraljevec.


 

Rokovo u Međimurju, 2021

Dojte poljuknuti i ovo ljeto v naše selo... puno lepoga i zanimljivoga videlji bote. Kak najlepše cvetje tu cvete…i razveselili i nasmijalji se bodete, i lepe uspomene v srcu doma odnesli...