Najnovije iz Župe

Rokovo u Međimurju, 2021

Dojte poljuknuti i ovo ljeto v naše selo... puno lepoga i zanimljivoga videlji bote. Kak najlepše cvetje tu cvete…i razveselili i nasmijalji se bodete, i lepe uspomene v srcu doma odnesli...

Čitaj više

AH TA IRSKA

Čitaj više

Župa sv. RokIzdvojeno

Kratka povijest župe Draškovec

Polovicom 18.st. u Međimurju je vladala stočna kuga, pa je u donjem Međimurju vidljiv nagli pad stoke što je bilo uzrok velikom osiromašenju stanovništva i teških gospodarskihprilika. Juraj pl.Osterhuber-opunomoćenik Mihaela Ivana Althana III(1710-1778) glavnog donatora crkve i tadašnjeg gospodara Međimurja potpisao je 27.05.176O.g. u Legradu ispravu o utemeljenju crkve sv. Roka u Draškovcu.

Biskup Mrzljak predvodio proslavu sv. Roka u Draškovcu

Varaždinski biskup Josip Mrzljak predvodio je u četvrtak 16. kolovoza središnje euharistijsko slavlje u prigodi 252. obljetnice zavjeta sv. Roku u Draškovcu u Međimurju.

Pod nazivom "Rokovo u Međimurju" od 13. do 16. kolovoza u toj se međimurskoj župi koja pripada Donjomeđimurskom dekanatu i ove godine proslavio župni zaštitnik sv. Rok, čijoj je zaštiti prije više od 250 godina u doba pošasti kuge povjereno i cijelo Međimurje. U prigodi Rokova nekada su sve međimurske župe hodočastile u Draškovec, gdje je svetom Roku u čast podignuta zavjetna crkva na posjedu grofa Mihaela Althana, tadašnjeg vlasnika cijelog Međimurja, a posljednjih se godina polako obnovila tradicija hodočašća zaštitniku Međimurja.

Koncert u Donjem Kraljevcu, nedjelja 25.10.2020

Nedjelja, 25.10.2020. u 8 sati Crkva sv. Marije Magdalene, Donji Kraljevec.


 

Rokovo u Međimurju, 2021

Dojte poljuknuti i ovo ljeto v naše selo... puno lepoga i zanimljivoga videlji bote. Kak najlepše cvetje tu cvete…i razveselili i nasmijalji se bodete, i lepe uspomene v srcu doma odnesli...