SAKUPLJANJE LIJEKOVA U DOŠAŠĆU.

SAKUPLJANJE LIJEKOVA U VREMENU DOŠAŠĆA.

Pozivamo sve naše drage župljane da nam se pridruže i pogledaju u svoje ladice i ormariće gdje drže lijekove. Vjerujemo da imate lijekova koje ne koristite ili su vam ostali neiskorišteni a njihova vrijednost još nije prošla. Na zamolbu dr.Jazbec i ovoga Došašća ćemo učiniti nešto lijepo za sve one koji nemaju niti socijalnog osiguranja ili nemaju novca . Želimo svojim malim trudom pomoći svima onima kojima možemo. Puno je i ostalih proizvoda koje bacamo,a njihova trajnost još nije prošla. Budimo solidarni sa onima koji nemaju,usrećiti ćemo i sebe i one druge koji nemaju.

Lijekove donesite u vrećici u naše crkve i predajte našim ministrantima. Od srca Vam unaprijed zahvaljujemo. Lijepo je činiti dobro.