Magdalenje u Donjem Kraljevcu 2013.

Proslava mjesnog blagdana Magdalenja, odnosno zaštitnice mjesne crkve sv. Marije Magdalene, u Donjem Kraljevcu, filijali donjomeđimurske župe Draškovec, bit će u nedjelju 28. srpnja.

Središnje misno slavlje s početkom u 10.30 sati predvodit će fra Željko Železnjak, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, a nakon mise bit će otkrivanje biste domaćega sina franjevca dr. Gotharda Goričanca.

Bista je izrađena od ivanečkog kamena u radionici kipara Slavka Bunića, a njezini su darovatelji Ivan Gosarić i Marija, r. Goričanec.

Isti dan jutarnja misa bit će u 7.30 sati, a nakon večernjice u 16 sati etno-izložba i koncert.

 

Antun Goričanec rodio se 11. 1. 1893. u mjestu Donji Kraljevec, župa Draškovec. Roditelji su mu bili Pavao i Doroteja, rođ. Sabol. Sakramenat potvrde primio je 5. 9. 1909. g. u Senju.

Osnovnu školu završio je u Donjem Kraljevcu, a šest razreda gimnazije u Nagykanizsi. Godine 1909. piše zamolbu na Provincijalat Provincije da ga se primi u novicijat.

U Red je stupio na Trsatu 13. 9. 1909. i tada dobiva ime fra Gothard. Jednostavne zavjete položio je 14. 9. 1910. na Trsatu, a svečane zavjete 21. 5. 1914. godine u Zagrebu. Bogoslovne znanosti završio je na Bo­goslovnom fakultetu u Zagrebu. U Zagrebu je zaređen za svećenika 30. 6. 1915. godine.

Budući da je prije ulaska u franjevački red završio šesti razred gimnazije, nakon ređenja u Pečuhu položio je sedmi i osmi razred gimnazije. Njegova uporna marljivost išla je i dalje. Kao pri­vremeni kateheta gimnazije u Vukovaru, položio je 18. 10. 1923. godine doktorat iz kanonskog pra­va u Budimpešti. Dana, pak, 25. 6. 1928. također u Budimpešti položio je doktorat iz teologije.

Službe i zaduženja u Provinciji: Našice (1916.), kapelan, kateheta; kao vojni dušobrižnik u Pr­vom svjetskom ratu proveo je od 25. 12. 1916. do 1. 12. 1918. godine; Ilok (1919.-1921.) kateheta; Cernik (1921.-1922.) vikar samostana; Vukovar (1922.-1923.) propovjednik, kateheta; Subotica (1923.-1928.) kapelan i kateheta; Čakovec (1925.-1932.) kateheta; Varaždin (1932.-1936.) propo­vjednik, lektor gimnazije; gvardijan (1933.-1936); Karlovac (1936.-39.) gvardijan i župnik; Varaždin (1939.-1945.) gvardijan; Virovitica (1943.-1953.) kateheta; Karlovac (1945.-1954.) gvardijan i žu­pnik; Subotica (1954.-1958.) prof. vjeronauka.

Za izuzetno rješavanje pravnih kazusa dobio je priznanje i od Nadbiskupskog ženidbenog suda u Zagrebu. Zbog prezauzetosti u preda­vanjima i zbog prevelike zahtjevnosti u poglavarskim službama naprosto se nije stigao baviti znanstvenim istraživanjima. Preostalo mu je jedino to da mlađu subraću neprestano potiče da na vrijeme završavaju studij te se posvete i postdiplomskom i znanstvenom radu.

Umro je 12. 12. 1958. godine u Subotici. Spro­vod je bio 14. 12. 1958., a predvodio ga je Matija Zvekanović, biskup i apostolski administrator bački, uz subraću franjevce i mnoštvo vjernika. Pokopan je na tzv. "Bajskom groblju".

Umro je u životnoj dobi od 66 godina, u redovništvu 48 i svećeništvu 43.