Perivoj svetog Roka

Želimo u fazama urediti Perivoj svetog Roka. Na prostoru voćnjaka župnog dvora formirana je parcela na kojoj će biti perivoj. Perivoj će biti višenamjenski. Posebno ćemo ga koristiti prilikom Rokova u Međimurju. Raznoliko drveće i cvijeće biti će tako uređeno da će biti moguće u zelenilu naći odmor za dušu i tijelo. Započeli smo sa prvom fazom. Zaorali smo livadu posijali travu i povaljali teren. Još spada na prvu fazu sadnja drveća (30 000 kuna) i iskop staza i pošljunčanje,ali za to nemamo novca te ćemo svake godine zasaditi par drveća. Morati ćemo riješiti za ovo Rokovo i pozornicu. Nadamo se suradnji svih naših župljana i dobronamjernih ljudi. Radove su izveli Zdravko Škoda,Ivica Marić, Pavao Tota i Nino Marđetko. Zahvaljujemo im od srca.