Posjet grofu Althanu u Zwentendorfu

Grof Althan,župnik Matija i pas Sara

Grof Althan,župnik Matija i pas Sara

Na poziv gospodina grofa Aleksandra Althana da ga posjetimo,odazvali smo se pozivu i posjetili obitelj grofa Althana 11.10.2012. Dogovoreno je da se prvo nađemo u Würmli. Dočekao me je g.Đuro Slaviček i potražili smo župnika Ericha Rescha u župi Würmla.

Župnik nas je veoma srdačno primio i ugostio te je izrazio veliko zadovoljstvo našim dolaskom u ovome izletu u prošlost u sadašnjosti.

Naš je cilj saznati što više o obitelji Althan koja je vladala u prošlosti cijelim Međimurjem. U sastav župe Würmla spada i druga župa,koja je bez župnika,Murstetten. Nas je zanimala župa i župna crkva u Murstettenu. U Murstettenu je crkva kojoj su  patroni obitelj Althan i u kojoj su pokopani gotovo svi članovi obitelji Althan. Zadivili smo se ljepoti same unutrašnjosti crkve u Murstettenu. Prekrasni oltar raspeća Isusova i boli BDM. Župnik je detaljno i kao dobar poznavatelj povijesti detaljno nam objašnjavao  pojedinosti u ovoj prekrasnoj crkvi. Jedan detalj koji nam je otkrio. U samom korpusu tijela Isusova na glavnom oltaru pronašli su pergamenu na kojoj je umjetnik napisao par rečenica. U jednom dijelu povijesti obitelji Althan bilo je i jedno razdoblje kada su neki članovi prihvatili protestantizam,ali od tada je napisao umjetnik ovo:“ Od danas Althani se vraćaju pravoj Katoličkoj vjeri i više se nikada neće odreći svoje vjere i zauvjek će pripadati Katoličkoj Crkvi!“.Od toga časa u obitelji Althan svi muški članovi moraju imati ime Michael, a ženski članovi Maria. Kopiju ove pergamene predali su za vrijeme Papina posjeta Austriji tj. St. Poeltenu. Koliko je značajna ova crkva za obitelj Althan potvrđuju sve nadgrobne ploče i grbovi članova obitelji Althan. Ono što nas je ugodno iznenadilo bilo je to da je i obitelj Pejačević iz Našica i obitelj Janković iz Daruvara također povezani sa obitelji Althan rodbinskim i bračnim vezama.

Župnik nam je pokazao i veoma staru misnicu sa grbom obitelji Althan.

Nakon razgledanja prekrasne crkve posjetili smo župni dvor gdje nam je župnik otvorio stare knjige i spomenice. Primili smo i rukopis iz 1970.g. o povijesti obitelji Althan.

Pokazao nam je župnik i mjesto gdje je bio nekadašnji dvorac Goldburg. Nalazio se u podnožju župne crkve u prostranoj kotlini. Od dvorca je ostalo samo par zidova i ruševina. U taj dvorac su rado dolazili car Karlo III i njegova kćerka Marija Terezija.

Pogledali smo poviše župne crkve i mauzolej obitelji Althan. U mauzoleju se nalaze dva sarkofaka koji se restauriraju.

Nakon razgledavanja Murstettena krenuli smo prema Zwentendorfu. Na samome ulazu dočekao nas je grof Alexsander. Srdačno nas je pozdravio i izrazio svoju radost što nas ponovno vidi. Prekrasan dvorac sa gospodarskim zgradama u kojima živi obitelj Althan. Pokraj glavnoga dvorca nalazi se i manji dvorac koji je trenutno prazan ali je uređen. U neposrednoj blizini je u rijeka Dunav.

Srdačno smo primljeni i ugošćeni. Grof i Grofica su još jednom pokazali slike iz Draškovca i svoga posjeta našoj župi,te zahvalili za prelijepo druženje u Draškovcu.

Na zidovima posvuda vise rodoslovna stabla obitelji Althan.

Ušli smo u duboku povijest i mnoge nejasnoće i pitanja riješili. Grof i Grofica su posebno bili oduševljeni kada smo ih pozvali da dođu u Draškovec za Rokovo iduće godine. Rado su se odazvali našem pozivu. Sa zanimanjem su pratili moje izlaganje o Althan Ensamble iz Čakovca. Sastav koji njeguje glazbu iz razdoblja Althana,a to je barokna glazba. Izrazili su želju da poslušaju tu glazbu.

Sam grof Althan pokazao nam je prostrano imanje i dvorce kao i same vrtove.

Zahvalni na ovome prijateljstvu još jednom smo pozvali i Grofa i Groficu kao i župnika Resch-a da nam dođu za Rokovo 2013.g.

Nakon ovoga prekrasnog putovanja u povijest vratio sam se u Draškovec.

Ipak imamo prijateljstvo i naklonost grofovske obitelji Althan.

Pozvani smo da iduće godine posjetimo Murstetten i Zwentendorf.  Neka naši župljani planiraju i to hodočašće u jesen iduće godine.