Magdalenje 2014.

BLAŽ fra KAJETAN KUHANEC (Donji Kraljevec, 30.1.1861. - Ilok, 1.11.1940.)  Blaž Kuhanec rodio se 30.1.1861. u Donjem Kraljevcu, župa Draškovec. Roditelji su mu bili Lovro i Marija rođ. Kuhanec. Pučku školu završio je u Donjem Kraljevcu. Sakramenat Sv. Krizme primio je 1866. u Draškovcu. U Franjevački red stupio je 19.1.1883. u Zagrebu. Prigodom redovničkog oblačenja dobio je ime: Fra Kajetan. Jednostavne redovničke zavjete položio je 1886. godine u samostanu u Čakovcu. Svečane redovničke zavjete položio je 21.6.1891. u Varaždinu. O tom je činu sastavio "Dokaznicu vrlo položene svečane profesije. Niže podpisani kriepošću ove dokaznice i vlastitim podpisom svakoga, koga se tiče uvjeravam i svedočivam: da sam ja, svršivši uredno Novicijat, pa podvrgavši se votizaciji i položivši jednostavno profesiju, navršivši zatim još pet godina u Redu, a trideset godinah dobe moje, pa naj posle odrekavši se, svakog posjedovanja vremeniti dobarah, i obdržavati sve što je po pravu i zakonu pripisano s podpunom pameti moje prisebnosti i nutarnjom duševnom voljom bres svake kako kanoničke tako i statutarne zapreke u crkvi Samostana našeg Sv. Ivana Krstitelja, dana 21. lipnja 1891. god. u rukuh mnogočastnoga Otca Vendelina Vošnjaka Magistra položio, i da sam ovo vlastoručno pismo za veču čina ovoga kriepost posviesti izdao.“ Pisano u Samostanu Franjevaca u Varaždinu dne. 22 Lipnja 1891. Bio je vrhunski drvorezbar. Načinio je mnoštvo prekrasnih oltara u mnogim crkvama. Učenik je poznatog arhitekta Hermana Bollea,koji je obnovio zagrebačku katedralu, arkade na Mirogoju i puno toga…
Bistu će izraditi Slavko Bunić, a donatori su obitelj Christianus Arnold i Agneza r. Slaviček iz Draškovca.
Bistu ćemo otkriti na Magdalenje 27.07.
Evo na taj način se sjećamo duhovnih velikana iz naše Donjokraljevske povijesti. Ostati će trajni spomen na ljude koji su nikli iz naše sredine i podarili svijetu velika djela. Neka im dobri Bog bude plaća.