Proštenje Majci Božjoj u Oporovcu

Kip svetog Nikole krasiti će park u Oporovcu.

Zahvaljujemo anonimnom donatoru na ovom poklonu. Zahvaljujemo i na prijevozu kipa Juraju i Dragici Pigac.

Zahvaljujemo i gradu Prelogu a također i gradonačelniku Ljubomiru Kolareku na uređenju ovoga parka,a također i firmi Pre-kom.

Blagosloviti ćemo kip i park 03.08.2014. iza svete mise u 10,30.