Rokovo 2012

ROKOVO U MEĐIMURJU 2015. Nedjelja

Drugog dan proslave sv.Roka u Draškovcu prilikom mise dotaknuta je tema Zdrave hrane, a potom je u perivoju kod župnog dvora  održan koncert Puhačkog orkestra iz Goričana i Male Subotice.
Čitaj više