Križni put Prijatelja svetog Roka

U subotu, 31.ožujka 2012. godine uoči Cvjetnice udruga „Prijatelji svetog Roka" organizirala je pobožnost Križnog puta.

Želeći što dublje doživjeti Isusove posljednje trenutke zemaljskoga života gdje kulminira njegova žrtva ljubavi, članovi spomenute udruge rasporedili su postaje na području Župe Draškovec, tj. krenuli su od Draškovca i Hemuševca pa u Donji Kraljevec kroz Draškovec do Oporovca i Čukovca i na kraju u župnoj crkvi u Draškovcu gdje je bila sveta misa za sve hodočasnike. Križni put bio je dug dvadesetak kilometara, a pohodilo ga je oko stotinu hodočasnika.
Ovo je prvi Križni put u organizaciji draškovečke udruge „Prijatelji svetog Roka" i bio je velika radost u znaku molitve, predanja i otvorenosti za Boga.

Župnik Matija Vonić zahvalio se svima koji su pomogli da se ovaj Križni put ostvari i Božja milost neka bude nagrada, a zahvalnost župljana poticaj u pobožnosti. Hvala svima koji su sudjelovali na ovogodišnjem Križnom putu te Vas pozivamo da se i iduće godine odazovete u tako velikom broju. Isto tako, hvala vrijednim domaćicama i domaćinima koji su umornim putnicima ponudili uz put kolače i sokove.