19. Župna biciklijada župe svetog Roka

U nedjelju 22.04.2018. godine na poticaj župnika Matije Vonića i u organizaciji Župe sv. Rok Draškovec održala se 19. Biciklijada Župe Draškovec. Ovo je bila prva ovogodišnja biciklijada.

Nakon polaska u 13 sati ispred crkve sv. Roka u Draškovcu uz pratnju redara, slijedila vožnja kroz Hemuševec do Donjeg Kraljevca.U Donjem Kraljevcu su se župnoj biciklijadi ispred crkve sv. Magdalene priključili Donjokraljevski biciklisti te su kroz Hodošan, Donji Hrašćan “pokupili” preostale bicikliste i nastavili biciklirati do Domašinca, Dekanovca pa sve do izletišta na rijeci Muri.

Biciklisti su nakon kraćeg odmora i snimljene zajedničke fotografije, krenuli kroz prekrasan krajolik uz rijeku Muru preko izletišta Zelengaj (uz tradicionalno zaustavljanje na imanju Šavora ),kroz Goričan i Donji Kraljevec svojim kućama. Nakon dugo vremena mnogi od nas su čuli orkestar žaba koje su kreketale u rukavcima Mure. Više od 90% nas nije prošlo ovim prekrsanim krajolikom uz Muru.

Dužina ukupne biciklističke rute je preko 40 kilometara a na ovoj biciklijadi sudjelovalo je preko 62 biciklista.

Foto i Tekst Dobriša Habuš

                    Luka Habuš