Župa

Crkva Sv.Roka u Draškovcu prvi se puta spominje u kanonskoj vizitaciji 1774. godine kao nova kapela župe u Prelogu.

Kako u monografiji «Iz vjerskog života Međimurja» napominje autor mr. Vladimir Kalšan, njezina izgradnja bila je dovršena 1779. godine, a župnom crkvom postala je 1790. godine. Ispočetka je imala samo jedan toranj, da bi se u vizitaciji iz 1882. godine spominjalo da je sagrađen i drugi toranj.

Uz crkvu Sv.Jeronima u Štrigovi, župna crkva u Draškovcu jedina na području Međimurske županije ima dva tornja. Kako ističe mr.Kalšan, Sv. Rok je trebao zaštititi od stočne kuge koja je u ono vrijeme poharala stočni fond, što je za posljedicu imalo osiromašenje stanovništva.

Župa sv.Roka u Draškovcu ima 25 sakralnih objekata: župnu crkvu, šest kapela, pet poklonaca, četiri pila i devet raspela. Župnik je od 1985. godine vlč.Ivan Cirković.

Kratka povijest župe Draškovec

Polovicom 18.st. u Međimurju je vladala stočna kuga, pa je u donjem Međimurju vidljiv nagli pad stoke što je bilo uzrok velikom osiromašenju stanovništva i teških gospodarskihprilika. Juraj pl.Osterhuber-opunomoćenik Mihaela Ivana Althana III(1710-1778) glavnog donatora crkve i tadašnjeg gospodara Međimurja potpisao je 27.05.176O.g. u Legradu ispravu o utemeljenju crkve sv. Roka u Draškovcu.

Čitaj više

Sakralni objekti

U sastavu župe Draškovec su sela: Donji Kraljevec, Hemuševec, Oporovec koja su izdvojena iz župe Prelog 179O.g., a selo Čukovec iz župe Donji Vidovec.

 

Čitaj više

Župnici

Župnici župe Draškovec kroz povijest.
Čitaj više

Sveti Rok - zaštitnik

Sv. Rok je općenito biran kao zaštitnik protiv kuge, a na selima su ga seljaci zazivali u pomoć protiv bolesti domaćih životinja i prirodnih nepogoda, dok su ga u vinorodnim krajevima zazivali u pomoć i protiv filoksere. 

Čitaj više

Župno klečanje

Naše župno klečanje bilo je 08.02.2013. Izložili smo Presveti oltarski sakramenat na klanjanje iza svete mise u 7,30.

Svetu misu poldanicu predvodio je vlč.Siniša Preiner,kapelan iz Preloga. Nadahnuto je propovjedao o Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Čitaj više

REFERENDUM ZA BRAK

Referendum za brak muškarca i žene

Čitaj više

ROKOVO U MEĐIMURJU 2013

Proslava nebeskoga zaštitnika svetog Roka

Čitaj više

Sumeg 15.09.2013.

Hodočašće Majci Božjoj Žalosnoj u Sumeg (Šimeg)

Čitaj više

Lurdes-Montpellier-st.Maximin 2013.

Polazak 29.09-povratak 05.10.2013. PRIDRUŽITE NAM SE. Cijena 2650 kuna.

Čitaj više