Hodočašće u Sumeg (Šimeg) 21.09.2014.

MAJKA BOŽJA ŽALOSNA U ŠIMEGU