Hortikulturno uređenje ispred Farofa

Želimo urediti hortikulturni ulaz u Župni dvor. Angažirana je firma "Hortus art". Nakon kupnje sadnica,angažirati ćemo firme koje mogu izvesti taj zahvat.