RASPORED PODJELE SAKRAMENTA SVETE POTVRDE U 2020. GODINI

LJETNI TERMINI
SUBOTA, 20. LIPNJA
UJUTRO:
VARAŽDIN – SV. NIKOLA (KATEDRALA), 10 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
SVETI MARTIN NA MURI, 10 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
PODTUREN, 10 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
BIŠKUPEC, 9 I 11 SATI (PRVA I DRUGA GRUPA) – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
LEPOGLAVA, 11 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
STRAHONINEC, 10.30 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
PODRAVSKE SESVETE, 11 SATI – PREČ. JOSIP KOPREK, DELEGAT
POPODNE:
PRELOG, 17 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
SRAČINEC, 16 I 18 SATI (PRVA I DRUGA GRUPA) – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
KRIŽOVLJAN, 17 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
NEDJELJA, 21. LIPNJA
UJUTRO:
TRNOVEC, 11 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
HLEBINE, 9 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
SIGETEC, 11 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
SELNICA, 10.30 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
PONEDJELJAK, 22. LIPNJA
IVANEC, 9 I 11 SATI (PRVA I DRUGA GRUPA) – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
ŽDALA, 9 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
GOLA, 11 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
2
PETAK, 26. LIPNJA
KOPRIVNICA – BL. ALOJZIJE, 17 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
VARAŽDIN – SV. FABIJAN I SEBASTIJAN, 17 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
SUBOTA, 27. LIPNJA
UJUTRO:
BUDROVAC, 10 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
KALINOVAC, 11.30 – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
KOPRIVNICA – SV. NIKOLA, 10 SATI - MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
MADŽAREVO, 9 sati – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
OŠTRICE, 11 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
MARUŠEVEC, 11 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
KLOŠTAR PODRAVSKI, 11 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
KLENOVNIK, 10 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
ČAKOVEC – SV. ANTUN, 11 SATI – PREČ. JOSIP KOPREK, DELEGAT
POPODNE:
KOPRIVNICA – SV. ANTUN, 17 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
KOPRIVNIČKI IVANEC, 17 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
VRATIŠINEC, 16 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
MACINEC, 18 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
SV. JURAJ U TRNJU, 17 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
BEDNJA, 17 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
LEGRAD, 16 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
ĐELEKOVEC, 18 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
SVETI ILIJA, 18 SATI – PREČ. JOSIP KOPREK, DELEGAT
NEDJELJA, 28. LIPNJA
UJUTRO:
ČAKOVEC – SV. NIKOLA, 11 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
KOPRIVNICA – MOČILE, 10 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
DRNJE, 11 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
3
FERDINANDOVAC, 10 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
SVETI ĐURĐ, 11 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
VARAŽDINSKE TOPLICE, 10 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
VIŠNJICA, 10 SATI – PREČ. JOSIP KOPREK, DELEGAT
PETAK, 3. SRPNJA
POPODNE:
KOPRIVNICA – SV. LEOPOLD, 17 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
JALŽABET, 17 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
PITOMAČA, 16 I 18 SATI (PRVA I DRUGA GRUPA) – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
SUBOTA, 4. SRPNJA
UJUTRO:
SVETI JURAJ NA BREGU, 11 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
VINICA, 11 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
VIRJE, 9 I 11 SATI (PRVA I DRUGA GRUPA) – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
SVETA MARIJA, 10 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
NOVO VIRJE, 11 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
VELIKI BUKOVEC, 10 SATI – PREČ. JOSIP KOPREK, DELEGAT
POPODNE:
BELETINEC, 18 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
DONJA VOĆA, 17 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
KOTORIBA, 17 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
IVANOVEC, 17 SATI – PREČ. JOSIP KOPREK, DELEGAT
NEDJELJA, 5. SRPNJA
UJUTRO:
NATKRIŽOVLJAN, 11 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
MAČKOVEC, 11 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
PETAK, 10. SRPNJA
ĐURĐEVAC, 16 I 18 SATI (PRVA I DRUGA GRUPA) – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
4
SUBOTA, 11. SRPNJA
UJUTRO:
PETRIJANEC, 10.30 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
MALA SUBOTICA, 10 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
KOPRIVNICA – STARIGRAD, 10 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
KUĆAN MAROF, 10 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
VIDOVEC, 9 I 11 SATI (PRVA I DRUGA GRUPA) – PREČ. JOSIP KOPREK, DELEGAT
POPODNE:
PRIBISLAVEC, 18 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
MARTIJANEC, 18 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
NOVIGRAD PODRAVSKI, 17 SATI – PREČ. MIRKO HORVATIĆ, DELEGAT
NEDJELJA, 12. SRPNJA
UJUTRO:
VARAŽDIN – SV. JOSIP, 10.30 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
ŠENKOVEC, 11 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
LJUBEŠĆICA, 9 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
SVIBOVEC, 11 SATI – PREČ. MARIO KOPJAR, DELEGAT
PONEDJELJAK, 13. SRPNJA
DONJI VIDOVEC, 9 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
DONJA DUBRAVA, 11 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
PETAK, 17. SRPNJA
REKA, 18 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
SUBOTA, 18. SRPNJA
UJUTRO:
DRAŠKOVEC, 10 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
MOLVE, 11 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
ŠTRIGOVA, 11 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
5
POPODNE:
GORIČAN, 17 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
BELICA, 17 SATI – PREČ. DAMIR BOBOVEC, DELEGAT
NEDJELJA, 19. SRPNJA
UJUTRO:
REMETINEC, 11 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
OREHOVICA, 11 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
BARTOLOVEC, 11 SATI – MONS. ANTUN PERČIĆ, DELEGAT
MARGEČAN, 11 SATI – PREČ. JOSIP KOPREK, DELEGAT
SRIJEDA, 22. SRPNJA
KNEGINEC, 10 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
SUBOTA, 25. SRPNJA
UJUTRO:
MIHOLJANEC, 9 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
DONJI MOSTI, 11 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
POPODNE:
MURSKO SREDIŠĆE, 17 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
6
JESENSKI TERMINI
13. RUJNA – NEDELIŠĆE, 10 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
19. RUJNA – VARAŽDIN – SV. VID, 11 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
26. RUJNA – VARAŽDIN – SV. VID, 11 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
26. RUJNA – NOVI MAROF, 11 SATI – MONS. JOSIP MRZLJAK, BISKUP U MIRU
LUDBREG – 20. RUJNA, 10 SATI – MONS. BOŽE RADOŠ, BISKUP
DEKANOVEC