ROKOVO U MEĐIMURJU 2016

Koristeći moderne tehnologije i prateći trendove, izradili smo mobilnu aplikaciju za Android i iPhone uređaje. Aplikacija, na moderan način, omogućava istraživanje i stjecanje novih saznanja o sv. Roku, župi i proštenju. Aplikacija na jednostavan način, koristeći kartu i GPS lokaciju, pomaže otkrivanje mjesta, te dolaskom na mjesto prikazuje dodatne zanimljive informacije o toj točci. Obilaskom svake od točaka, prikupljaju se bodovi. Sa posječenošću svih točaka, završava se otkrivanje sv. Roka.

Slobodno ju potražite i instalirajte te istražujte sa nama. Naziv aplikacije je “Zupa sv Roka Draskovec”.