Sakralni objekti

Župna crkva sv. Roka u Draškovcu

Župna crkva sv. Roka u Draškovcu

U sastavu župe Draškovec su sela: Donji Kraljevec, Hemuševec, Oporovec koja su izdvojena iz župe Prelog 179O.g., a selo Čukovec iz župe Donji Vidovec.

 

 

 

Župa sv. Roka u Draškovcu ima 25 sakralnih objekata

Draškovec - župna crkva

 • 1 poklonac
 • 1 pilj
 • 3 raspela

Hemuševec

 • 1 kapela
 • 1 poklonac
 • 1 raspelo

Čukovec

 • 2 kapele

Oporovec

 • 1 kapela
 • 1 poklonac
 • 1 pilj
 • 1 raspelo

Donji Kraljevec

 • 2 kapele
 • 2 pilja
 • 2 poklonca 
 • 4 raspela

 

U sastavu župe Draškovec su sela:

 • Donji Kraljevec
 • Hemuševec
 • Oporovec

koja su izdvojena iz župe Prelog 179O. g., a selo Čukovec iz župe Donji Vidovec.