SREDNJOVJEKOVNI PLES

SREDNJOVJEKOVNI PLES
Naš zaštitnik sveti Rok je živio u srednjem vijeku.
Srednji vijek je pojam za neko nazadno vrijeme,ali u srednjem vijeku su i sve grane znanja i umjetnosti došle do svoje punine. Da bismo dočarali srednjovjekovnu atmosferu organizirali smo i tečaj srednjovjekovnog plesa u Draškovcu. Što je ples? Ples je umjetnost koja hoće izraziti ljepotu na svoj naĉin i sredstvima kojima raspolaže; Ples je izražavanje ljudskih osjećaja i strasti pomoću odmjerenih kretnji; Ples je isticanje tjelesne ljepote pomoću ritmiziranih stavova i kretnji; Ples je upriličenje skupnih kretnji pomoću slikovitih (dekorativnih) i usklađenih (harmoničnih) figura. Ples ima, kao i pjevanje, zahvaliti svoj postanak ljudskoj naravi koju je stvorio Bog. Prema tome, ples sam po sebi ne može biti loš. Kada je ples dobar, a kada je loš. – Ples sam po sebi, veli najveći bogoslov sv. Toma Akvinski, nije loš i treba ga prosuđivati već prema tomu da li je upravljen ovome ili onome cilju ili ga prate ove ili one okolnosti; i prema tome on može postati krjeposnim ili zlim činom. (In Isaiam, p. III. ). Plesovi sami po sebi nisu loši, veli prvak svih moralista sv. Alfonzo de Liguori, jer sami po sebi nemaju za cilj pribaviti sjetilno zadovoljenje, već radost. Međutim, postaju zli ako se njima služimo u lošoj nakani da se podraže ili vlastite strasti ili strasti kod drugoga ili ako ima koja druga zla okolnost. POZIV- svima koji žele naučiti više srednjovjekovnih plesova neka dođu u četvrtak u društveni dom Draškovec u 20,00. Profesorica iz Zagreba gđa. Vlasta Rittig,prvakinja baletne opere Hrvatskog Narodnog Kazališta biti će nam učiteljica. Od 2010.g. gđa.Vlasta vodi plesni studio Divertimento,koji se bavi povijesnim plesovima. Jedina se bavi poučavanjem srednjovjekovnih plesova u Hrvatskoj. Svojevrsnim koreografijama s različitim plesnim skupinama interpretira mnogobrojne nastupe i gostovanja po cijeloj Hrvatskoj i izvan nje. Sam tečaj će trajati preko cijele zime. Želimo prije svega pozvati sve članove naše Udruge Prijatelji svetog Roka da se uključe. Neka to bude oblik druženja i učenja vještine plesa,a i to ćemo pokazati na „Rokovo u Međimurju 2016“.