SRETAN VAM BOŽIĆ DRAGI ŽUPLJANI

Radi mene se
rodio Bog da mi
bude blizu
(Emanuel), živi sa
mnom,pati sa
mnom i raduje se
sa mnom,nama
tako blizak i onda
kada smo daleko i
sami od sebe, i od
svoga srca i od
drugih ljudi,on je
tu,Bog u nama.
Samo grije onaj
koji je izvor
topline, samo
svijetli onaj koji je
izvor svijetla.
Neka vas sve ,
dragi župljani,
obasja sjaj i
toplina vječnoga
Boga za nas
rođenog. Sretan je
Bog što nas ima,a
sretni budite i Vi
što Boga imate.
Sretan Vam Božić
Vaš župnik Matija