U mađarskim novinama opis boravka delegacije za Rokovo 2013.

013. augusztus Sümeg és Vidéke

Közös múltból barátság

AZ OSZTERHUBER CSALÁD TÖRTÉNETE KAPCSOLJA ÖSSZE A KÉT TELEPÜLÉST

Szeretettel fogadta Draskovec telepü­lés és az egyházközség Sümeg város kül­döttségét Szent Rókus búcsúján augusz­tus 16-án.

A horvátországi község és városunk tavaly vette fel a kapcsolatot. A települé­sek az Oszterhuber család történetének kutatásakor találtak egymásra. Az elmúlt másfél évben kölcsönös látogatásokon mélyítették el az érintettek a barátságot.

A Szent Rókus tiszteletére bemuta­tott szentmisén Matija Vonic plébános köszöntötte Rátosi Ferenc polgármestert és dr. Kulcsár Ferenc alpolgármestert.

A körmenetben a sümegi néptáncosok népviseletben vettek részt. A fogadáson a polgármester és Szerencse Károlyné a Kisfaludy Művelődési Központ vezetője emléklapot vett át.

- Nagy öröm számunkra, hogy a bú­csún köszönthetjük sümegi barátainkat szólt Matija Vonic.

 

A sümegiek megkoszorúzták Oszterhuber György szobrát

(Slika)

 

Az Oszterhuber csa­lád történetén túl ma már közös élmények is összekötnek ben­nünket.

Rátosi Ferenc meg­hívta a draskoveci egyház tagjait a szep­tember 15-i Mária napi búcsúra.

A Sümeg Néptánc­együttes felnőtt cso­portja a délután folya­mán közel egy órás műsort adott a temp­lom melletti téren fel­állított színpadon. A

 

népes közönség minden műsorszámot vastapssal jutalmazott.

Súlyos járvány pusztított Muraköz területén, amely sok ember halálát okoz­ta. Muraköz akkori grófja, IV. Altan Ivan Michael 1760. május 27-én fogadalmat tett, ha a járvány megszűnik, akkor Dras­kovec központi részén templomot építtet Szent Rókus tiszteletére. Fogadalmát ügyvédje, Oszterhuber György jegyezte le. A járvány megszűnt, a templom 1 774 és 1 779 között megépült.

Oszterhuber György a sümegi Plébá­niatemplomban nyugszik.

A településeket a Tarányi-Oszterhuber család története köti össze. A Tarányiak egykori lakhelye, a nyírlaki kastély ma fogyatékkal élők bentlakásos otthona.

 

A körmenetben városunk küldöttsége is részt vett

Zajednička prošlost i prijateljstvo
OSZTERHUBER OBITELJSKA POVIJEST spaja dva grada.

Izaslanstvo grada Šimega primljeno je u Draškovcu za blagdan svetoga Roka 16.08.2013.
Ova dva mjesta povezuje Juraj Osterhuber. Do te veze se došlo istraživanjem povijesti.
U posljednje vrijeme ovo prijateljstvo se produbljuje.
Na početku svete mise na Rokovo župnik Matije Vonic pozdravio na mađarskom jeziku  gradonačelnika Franju Ratosi i dr. Kulcsár Francis zamjenik gradonačelnika .
U zavjetnoj procesiji sudjelovali su i nardoni plesači iz  Sümega .

Delegacija Sümeg položili su vijence kip Georgea Oszterhuber
Obitelj Osterhuber nas povezuje.

Gradonačelnik je pozvao župljane Draškovca da dođu na proštenje Majci Božjoj u Šimeg 15.09.
Plesna skupina iz Šimega je nastupila na pozornici i bili su oduševljeno primljeni. Brojna publika je ovacijama pozdravila njihov nastup.

Teška epidemija kuge uništila je mnogo stanovnika u Međimurju kao i domaćih životinja,.Gospodar Međimurja grof Althan je dao zavjet svetom Roku da će ako kuge nestana sagraditi crkvu u čast svetog Roka. crkva je sagrađena između 1774-1779.g. Financijiski je pomogao i Juraj Osterhuber.

(ovo je googlov prijevod)