ŽUPNI VJERONAUK

Prva Pričest i Sveta Potvrda u našoj župi svetog Roka.

Svetu pričest po prvi puta primaju vjeroučenici trećih razreda osnovnih škola koji stanuju na području naše župe. Od njih se traži da redovito pohađaju školski vjeronauk od prvog razreda osnovne škole, te da u trećem razredu, uz školski, redovito pohađaju i župni vjeronauk te usvoje određena znanja.

Nakon završene priprave, po prvi puta, pristupaju sakramentu pomirenja (ispovijedi), a nakon toga, svečano, u nedjeljnom euharistijskom slavlju, primaju svoju prvu sv. pričest.

Dokumenti koji su potrebni:

  1. Roditelji svakog djeteta, na početku vjeronaučne i školske godine, na roditeljskom sastanku, dobivaju prijavnicu za vjeronauk za prvu pričest. Tu prijavnicu, ispunjenu, roditelji ili djeca predaju u župni ured.
  2. Ako žive izvan naše župe tada moraju donijeti dozvolu svojega župnika za pohađanje priprave i primanje prve pričesti u ovoj župi.
  3. Ako su djeca krštena izvan naše župe tada o tome donose potvrdu iz župe u kojoj su kršteni.

Svi dokumenti koji su potrebni moraju biti predani u župni ured.

VJERONAUK SE ODRŽAVA U NAŠIM CRKVAMA SUBOTOM.