Župnici

Župnici župe Draškovec kroz povijest.

 

 • Vinko Horvat (1789.-1828.) ranije pavlin, a rođen 1755.g. u Donjem Kraljevcu. Teologiju studirao u Lepoglavi, a umro 22.04.1828.g. te pokopan na groblju u Draškovcu. Sa sobom donio jedan zlatni kalež, te nabavio današnju monstrancu i veliki ciborij sa zelenim kamenom
 • lmbro Modlic (1828-1843.)
 • Nikola lvanović (1843.-1868.) nabavio 1859. g. kalež s emajliranim sličicama, izgradio oratorij,a pokopan je u Draškovcu
 • Gabrijel Meštrić (1868.-1909.) pokopan u Draškovcu
 • Juraj Lajtman - administrator župe
 • Karlo Josip lskra (1909.-1927.) izgradio bočne kapele
 • Valentin Malek (1927-1931.) nabavio današnji križni put
 • Ivan Kanoti (1931.-1936.) rodom iz Donje Dubrave gdje je i pokopan 1936. g. nakon 33 godine života. U vrijeme strahovitog požara u Donjem Kraljevcu organizirao je prehranu stradalnika
 • Vilim Pinter (1936.-1941.)
 • Mirko Gojnik (1941.-1954.)
 • Josip Volk (1954.-1966.)
 • Božidar Jurki (1966.-1980.) - sagrađen župni dvor
 • Leonard Blagus (1980.-1985.)
 • lvan Cirković (1985.-2005.)
 • Matija Vonić (2005.g.- )  - Dekretom biskupa Marka Culeja imenovan župnikom i župu preuzeo 28.08.2005.g. Rodom je iz sela Mačkovac u Slavoniji