ŽUPNIK NAGRADIO SVOJE SURADNIKE

Pošli smo iz Draškovca, ispred župne crkve  u 5,00.  Vožnja autocestom u smjeru svetišta Trošmarija; svetišta Maje Božje. Po dolasku oko 8,00 kratko zadržali smo se uz molitvu i  razgled crkve te uz pozdrav i nekoliko informacija  župnika Željka Kutena. Nastavili smo  do mjesta Kompolje.  Posjet poznatom župniku don Anđelku Kaćunko i župnoj crkvi svetog Stjepana i kratko zadržavanje uz nekoliko riječi. Župnik je otkrio koja je veza Kompolja i njega. U Kompolju je bio župnik vlč. Dragutin Vukonić do drugog svjetskog rata i poslje na još par župa,a potom je 1959 i 1960 bio u Župnikovoj  rodnoj župi Mačkovac. U Kompolju je krstio dr. Milana Šimunovića,a i krstio je i našeg župnika Matiju.

Slijedi Kutarevo, utočište za mlade medvjede koji su ostali bez majke.  Upoznali smo  život medveda. Kroz utočište za medvjede nas je provele Glorija.

Put nas je  dalje vodio do  svetišta Krasno na Velebitu gdje smo slavili svetu misu .Poslije prekrasnog pogleda s Velebita nas mjesto Krasno uputili smo se prema Gospiću.

Posjetili ćemo  Gospić, razgledali katedralu i povijesnu jezgru te veliki jesenski sajam "JESEN U LICI". Potovanje smo završili na Udbini gdje smo  razgledali crkvu Hrvatskih mučenika.

Župnik vlč. Josipa Šimatovića, župa Sv. Nikole na Udbini i Sv. Jurja u Podlapači. vlč. Josip je imenovan i čuvarom nacionalnog svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini.Za župnika je došao  10. srpnja 2016. Vlč. Josip, vrsni glazbenik a i dalje  vrši službu povjerenika za mlade u Gospićko-senjskoj biskupiji.Pola sata smo imali prezentaciju u dvorani.

Nakon razgleda crkve i poučne riječi župnika krenuli smo prema svojim domovima uz kratke pauze na benzinskim pumpama.

JOŠ JEDNOM ZAHVALJUJEM SVIM SVOJIM SURADNICIMA U NAŠOJ ŽUPI KOJI SU PUTOVALI S NAMA. MNOGO JE NAŠIH ŽUPLJANA KOJI SVOJOM AKTIVNOŠĆU POMAŽU ŽUPNIKU A I SAMI SE PUNO PUTA PONUDE ZA SURADNJU I POMOĆ. OVO JE POTICAJ I DRUGIMA DA SE AKTIVNIJE UKLJUČE U ŽIVOT NAŠE ŽUPE.

Župnik: Matija Vonić

Foto: Andreja Vadas